Staatsexamen NT2

In plaats van het inburgeringsexamen kunt u ook het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) doen.
Bijvoorbeeld wanneer u in eigen land een goede opleiding hebt gehad.
Of wanneer u na de basisschool (een aantal jaren) de middelbare school hebt gedaan.

Het staatsexamen bestaat uit vier onderdelen:

  • Schrijven
  • Lezen
  • Spreken
  • Luisteren

Wanneer u slaagt voor alle onderdelen, krijg je het diploma Staatsexamen NT2.

Voor wie?
De Staatsexamens NT2 worden ontwikkeld voor mensen die uit het buitenland komen.
Met het NT-2 diploma hebt u meer kans om met succes in Nederland te werken of te studeren.

Programma 1: geschikt voor u als u een mbo-opleiding wilt gaan volgen
Programma 2: geschikt voor u als u een hbo- of universitaire opleiding wilt gaan volgen.

Inhoud
U bereidt zich voor op het Staatsexamen.
Staatsexamen 1 is geschikt voor u als u vakgericht werk wilt doen, of bijvoorbeeld een mbo-opleiding wilt volgen.
Staatsexamen 2 is bestemd voor mensen die werk of studie op hbo- of universitair niveau willen doen.

U oefent met opdrachten en maakt proefexamens. In de lessen is aandacht voor: grammatica, idioom, spelling en studerend lezen.
U werkt zowel individueel als in groepsverband. Het examen bestaat uit vier onderdelen: Luisteren, Lezen, Spreken en Schrijven.
Het Staatsexamen ligt qua moeilijkheid op een hoger niveau dan het reguliere Inburgeringsexamen.

Waarom Staatsexamen?
Een NT2-diploma hebt u nodig om een universiteit, hogeschool of beroepsopleiding te kunnen volgen.
Ook zien bedrijven en instellingen waar Nederlands de voertaal is, het diploma als meerwaarde.
De Staatsexamens gelden ook als inburgeringsexamen.

Instapvoorwaarden
U bent gemotiveerd en u hebt een actieve instelling.

Waar en wanneer
De cursus wordt geven in Drachten, Sneek, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde en Dokkum.
Tijdens het intakegesprek wordt samen met de student gekozen voor ochtendlessen of
middaglessen van drie uren of avondlessen van twee en een half uur.
Dan wordt ook besproken hoeveel lessen u per week gaat volgen en hoe lang uw cursus gaat duren.
Na aanmelding kunt u binnen twee weken starten.

Extra informatie
Op de website www.inburgeren.nl kunt u meer informatie vinden over inburgeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in te burgeren?
Neem dan contact op via ons contactformulier, of bel met 088- 060 22 00.