Schakelprogramma hbo

Ben je nieuw in Nederland en ben je hoger opgeleid? Spreek je al aardig goed Nederlands en wil je naar het hbo? Het Schakelprogramma hbo bereidt je voor op toetsen en de vaardigheden die nodig zijn voor toelating tot een studie in het hoger onderwijs.

 • Je Nederlands wordt met het programma naar niveau B2 gebracht;
 • Je ontwikkelt hbo-vaardigheden;
 • Je volgt lessen in het Nederlands en Engels;
 • Je volgt een cursus met coaching en studiekeuzebegeleiding als belangrijke onderdelen;
 • Je leert omgaan met culturele diversiteit en meertaligheid.

Studiekenmerken

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Engels
 • Nederlands

Studieduur

 • 1 jaar (afhankelijk van je beginniveau)

Toelatingseisen

Het schakelprogramma hbo is voor nieuwkomers om zich voor te laten bereiden op een hbo-studie. Daarbij gelden naast het algemene intakegesprek de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt een diplomawaardering die gelijkstaat aan minstens havo of mbo-niveau 4;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Als je je diploma op havoniveau net niet gehaald hebt, volgt een capaciteitentoets;
 • Je Nederlands is bij aanvang op niveau B1 of 2F;
 • Je Engels is bij aanvang op minimaal A2 niveau;
 • Je hebt, indien van toepassing, nog geld van het DUO-budget om te kunnen gebruiken (ten minste € 4.000,- voor het volledige programma);
 • Je hebt nog minstens een jaar (van de drie jaar over) voor inburgering, om het programma af te kunnen ronden.  

Blik op Werk

Door de samenwerking met het NHL Stenden kan het Schakelprogramma hbo het keurmerk ‘Blik op Werk’ dragen. Dit betekent dat kwaliteit van de cursus gewaarborgd is en dat je voor dit programma een lening af kunt sluiten. Bij het behalen van een staatsexamen wordt de lening voor vluchtelingstudenten omgezet in een gift.

Iets voor jou?

Wanneer je bij het Friesland College inburgeringslessen volgt, gaat jouw docent gaat samen met jou kijken of dit traject bij jou past.
Als je niet bij ons inburgert of bent ingeburgerd, kun je je natuurlijk ook aanmelden. Aanmelden kan door op de volgende link te klikken: aanmelden.
Zorg er voor dat je je persoonlijke gegevens zoals je bsn nummer bij de hand hebt.

Aangemeld, en dan?

Na ontvangst van je aanmelding nodigen wij je uit voor een intakegesprek.
We kijken dan samen naar wat jij wilt en wat er mogelijk is.

Tot ziens bij het Schakelprogramma hbo!