Corona - maatregelen

17 maart 2020

Het Friesland College gaat zich voorbereiden op andere vormen van onderwijs, die goed aansluiten bij de landelijke richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus. Om deze omslag versneld te maken, vervalt het onderwijs van maandag 16 maart tot en met woensdag 18 maart. Vanaf donderdag 19 maart start weer het onderwijs op een nieuwe manier. Dat zal vooral gaan om nieuw (digitaal) onderwijs op afstand, individueel en in groepen.

Met deze maatregel sluit het Friesland College aan bij de afspraken, die de MBO-Raad vrijdag maakte met het ministerie van onderwijs. Inzet is dat het onderwijs in het mbo door kan gaan, als scholen hun onderwijs en organisatie zo veilig mogelijk inrichten volgens de adviezen van het RIVM.

Veel meer online
In de komende dagen staan onderwijsteams voor de uitdaging om hun onderwijs en begeleiding zo in te richten, dat veel online kan gebeuren - individueel en in groepen. Zo kan het onderwijs zo veel mogelijk doorgaan. Ook kan de school zo onderwijs bieden aan studenten die op last van een stagebedrijf niet naar een locatie van het Friesland College mogen komen.

Prioriteit krijgen voorzieningen voor studenten die dit schooljaar kunnen afstuderen, om hen aan een diploma te helpen. De school brengt bij iedere student snel in beeld wat hiervoor nodig is. Ook is het zaak om snel te inventariseren welke onderwijsactiviteiten moeten én kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Al deze afspraken gelden voorlopig tot en met 6 april.In de periode van 16 tot en met 18 maart gaan geplande examens niet door, maar alle studenten krijgen de gelegenheid een examen in te halen. Op woensdag 18 maart horen alle studenten hoe het onderwijs de komende weken voor hen is ingericht. In ieder geval lopen stages zo veel mogelijk door. Met deze maatregelen hoopt het Friesland College de komende tijd in het belang van de studenten en de samenleving goed onderwijs te blijven bieden.

Vanzelfsprekend volgen wij het nieuws op de voet, met het oog op het landelijk beleid van het RIVM, het ministerie van onderwijs en de MBO-Raad. Op een speciaal hiervoor ingerichte pagina verzamelen we alle FAQ's. Staat jouw vraag er niet bij, bel dan naar 088 - 060 22 00 of e-mail: fc-extra@fcroc.nl.

« Terug naar overzicht