Inburgeren

Waarom inburgeren?
U wilt in Nederland blijven wonen. En u wilt de Nederlandse nationaliteit krijgen.
Dan moet u geslaagd zijn voor een inburgeringscursus.

Het eindniveau van het inburgeringsexamen komt overeen met taalniveau A2 van het Europees referentiekader voor taalbeheersing.

Dat is genoeg om zelfstandig in uw gewone dagelijkse leven te kunnen functioneren.
Als u voor alle onderdelen van het examen bent geslaagd, krijgt u een inburgeringsdiploma.

Daar mee voldoet u aan de eisen van de Wet Inburgering.

Wie moet er inburgeren?
Inburgeren is verplicht voor mensen die:

  • tussen de 18 en 65 jaar oud zijn én
  • een verblijfsvergunning hebben én
  • niet in het bezit zijn van een paspoort van een land uit de Europese Unie of Turkije

Wie betaalt het?
Je kunt geld lenen van de overheid (DUO) voor de cursus en het examen. Kijk voormeer info hierover op www.duo.nl. 

Klik hier voor meer informatie over:

  • de kosten van examens
  • geld lenen
  • examen doen