Ervaringen

Syrisch echtpaar: ‘De docenten maken ons beter’

“Doer, dür, doeër.” De 38-jarige Anas Safi uit Syrië doet erg zijn best om de ‘uu’ van duur uit te spreken. Hij legt uit dat het een lastige klank voor hem is. De ‘uu’ komt namelijk niet voor in het Arabisch.

Tweeëneenhalf jaar geleden is Anas gevlucht naar Nederland. Zijn vrouw Ghadeer kwam een halfjaar later naar Nederland met hun twee kinderen. Met pijn in hun hart verlieten zij hun woonplaats Damascus, waar Anas als accountant werkte en Ghadeer als juriste. Vanwege de oorlog was het te gevaarlijk om er te blijven. Het betekende dat ze hun huis, auto, werk en de familie van Anas achter moesten laten.

Belangrijk om de taal goed te kunnen
Het gezin heeft inmiddels een verblijfsvergunning in Nederland gekregen voor vijf jaar en woont in Gorredijk. De kinderen gaan naar school en Anas en Ghadeer volgen een inburgeringscursus bij het Friesland College. “Het is belangrijk dat we de taal goed kunnen spreken, want dan kunnen we met Nederlanders communiceren. Als ik de taal goed kan spreken, kan ik op termijn ook werk vinden”, vertelt Anas. “Ik was tien jaar accountant in Syrië. Dat hoop ik hier ook te kunnen zijn.”

Anas en Ghadeer gingen, op het moment dat wij ze filmden, al vier maanden naar de locatie van het Friesland College in Drachten. Ze volgden er drie dagdelen lessen en zaten één dagdeel in het studiecentrum. Ze kregen les van docenten Atti Zondervan en Jeanette Dijkstra. “Onze docenten Jeanette en Atti zijn erg goed. Ze proberen ons de betekenis van woorden te leren en helpen bij de uitspraak”, vertelt Ghadeer.

Het echtpaar is erg te spreken over de begeleiding die ze van hun docenten kregen. “Ze gaven ons huiswerk mee om ons beter te maken. En ze zijn erg aardig”, aldus Ghadeer. Het echtpaar is gedreven om de taal goed te leren. Maar het is een lastige taal voor ze, want het verschilt erg van het Arabisch. Docente Atti Zondervan heeft er alle vertrouwen in. “Ze zijn heel goed bezig en vorderen snel. Ze lezen veel en doen thuis ook veel. Het zijn leergierige mensen en ze kunnen ook goed leren.”


Veel ervaring in huis
Het Friesland College verzorgt al jarenlang inburgeringslessen in Friesland. “We hebben heel erg veel ervaring in huis en hebben met allerlei verschillende nationaliteiten gewerkt. Ook hebben we docenten die dit al jarenlang doen. Dat maakt dat er een heel grote deskundigheid is op dit gebied binnen het Friesland College”, vertelt Zondervan.

Jeanette Dijkstra voegt toe dat nieuwe ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. “Het inburgeringsexamen bijvoorbeeld was drie jaar geleden anders dan nu. Dan spelen we daar op in, want we hebben goede expertise in huis.”

De docenten weten dat het niet makkelijk is voor cursisten om de Nederlandse taal te leren en daarna de bijbehorende onderdelen. “Maar we verdelen het in kleine stukjes. Dus we beginnen eerst met lezen, luisteren, schrijven en spreken. En als ze dan wat taalkennis hebben, beginnen we ook met onderdelen van Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Dat is het vervolg”, legt Dijkstra uit. “Dit is belangrijk voor het inburgeringsexamen, maar ook de situaties hier in Nederland waarmee ze te maken krijgen”, aldus Zondervan.

Anas en Ghadeer Sani zijn sinds het begin van de cursus met sprongen vooruitgegaan. Met enkel een paar Engelse woorden tussendoor en het zoeken naar bepaalde woorden weten ze zich in het Nederlands al aardig uit te drukken. “Onze kinderen leren het Nederlands veel sneller. Soms leren we ook wel wat van onze kinderen. Maar de cursus is goed met nieuwe woorden en grammatica. Door de cursus is het beter dan hiervoor. Maar we hebben nog wat tijd nodig”, vertelt het echtpaar gedreven.